Let op!!! Kijk op "Clubnieuws" voor de ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus.

Wedstrijdregelement

 

Hengelsportvereniging Harkstede-Scharmer

 

 

Artikel 1:

a: Een ieder die deelneemt aan een door de vereniging uitgeschreven wedstrijd dient zich op de vooraf afgesproken plaats te melden bij de wedstrijdsecretaris.

b: bij verlate deelname meldt de laatkomer zich bij de wedstrijdleider op de wedstrijdplaats of geeft zijn/haar deelname telefonisch aan de wedstrijdleider door.
c: Bij aanvang van de wedstrijd wordt door de wedstrijdsecretaris dan wel voorzitter een voorwoord gegeven, eventuele bijzonderheden vermeld en de aanvang van de wedstrijd c.q. vertrek aangekondigd.
d: Er wordt gevist op gewicht.
 
Artikel 2:

Er mag uitsluitend gevist worden in een water, waarvan het visrecht in bezit is bij de Hengelsport Federatie Groningen Drenthe en in overeenstemming met de door deze federatie gestelde voorwaarden.

 

Artikel 3:

De deelnemer zoekt zijn eigen visplaats, in het daarvoor aangewezen wedstrijdwater. Zodra de deelnemer op zijn visplaats klaar is met zijn voorbereidingen kan hij een aanvang maken met de wedstrijd en stopt met de wedstrijd op het voor de wedstrijd door de wedstrijdleider aangegeven tijdstip. Hierbij is het toegestaan om van visplaats te wisselen. Er wordt gevist in een leefnet.              

Het is echter NIET toegestaan te verplaatsen met in het bezit, levendige vis. Er mag gevist worden met maximaal twee hengels en per hengel één haak.

 

Artikel 4:

De onderlinge afstand tussen de vissers bedraagt minimaal 15 meter. Met goed vinden van de betreffende vissers kan hier vanaf worden geweken.

 

Artikel 5:

Alle gevangen ter weging aangeboden vis dient minimaal te voldoen aan de wettelijke maat. Een gevangen vis waarop geen wettelijke maat is vastgesteld telt mee voor de wedstrijd. Snoek, Snoekbaars en Paling tellen niet mee en dienen direkt te worden teruggezet. Tussen 1 april en 31 mei is het verboden om Winde, Barbeel en Kopvoorn in het leefnet te bewaren. Voor Barbeel en Kopvoorn geldt een minimum maat van 30 cm en voor Zeelt geldt een minimum maat van 25 cm. Alle andere soorten gevangen vis mogen in het leefnet bewaard worden en is niet maat afhankelijk.

 

Artikel 6:

De leefnetten, met daarin de gevangen vis, dienen tot het moment dat de wedstrijdcommissie voor weging ter plaatse komt, in het water te blijven.

De minimale doorsnede van het leefnet moet 40 cm zijn en de lengte minimaal 2,5 meter.

 

Artikel 7:

Aan alle deelnemers worden na afloop van de wedstrijd, in ons clubhuis/onderkomen, de resultaten bekend gemaakt. 

 

 

volgende blad >>

Buienradar

Adverteerders

De Zwaaikom

Copyright 2020 © Hengelsportvereniging Harkstede-Scharmer