Let op!!! Kijk op "Clubnieuws" voor de ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus.

Agenda

 

H.S.V. Harkstede Scharmer
Algemene ledenvergadering in cafetaria de Zwaaikom dd. 13 Maart 2020 aanvang 20.00 uur.
 
Agenda: 
 
1. Opening.
2. Vaststelling agenda.
3. Mededelingen en in- en uitgaande stukken.
4. Verslag ledenvergadering 22 Maart 2019.
5. Jaarverslag secretaris 2019
6. Bestuurssamenstelling,
 Voorzitter Dhr. A.Hoving
 Secretaris Dhr. A-J Louwes
 Penningmeester Dhr. H.Westra
 Bestuurslid Dhr. J. Weidgraaf
 Bestuurslid Mw. J. Hoving
7. Samenwerking met andere visclub(s) toekomst, Brief H. v/d Linde
8. Jaarverslag penningmeester.
9. Verslag kascommissie J. Bakker en J. Freije. (J. Venema reserve)
 Gezocht nieuw lid kascommissie en reserve. J.Bakker uit.
10. Pauze.
11. Verslag seizoen 2019 + eindstanden+uitreiking prijzen.
12. Wijzigingen wedstrijdreglement ??
13. Wedstrijdagenda 2020
14. Samenstelling wedstrijd/weegcommisie.
 Commissie: A-J Louwes, J.Freije en H.Hofkamp. Reserve A. Hoving.
15. Rondvraag.
16. Sluiting. 

   

 

Buienradar

Adverteerders

De Zwaaikom

Copyright 2020 © Hengelsportvereniging Harkstede-Scharmer